Duurzaam wonen in Reitdiep

De woningen van Goudplevier zijn klaar voor de toekomst!

Binnen het ontwerp is veel aandacht aan energiebesparing en comfort besteed. Ten opzichte van een standaard nieuwbouwwoning zijn de woningen van Goudplevier dan ook veel energiezuiniger. Dit is niet alleen gunstig voor het milieu en je portemonnee, maar ook voor je gemak en comfort. Wel zo fijn, toch?

All-electric

Als je kiest voor een woning in Goudplevier dan kies je voor een toekomst zónder gas; een bewuste keuze!

All-electric houdt in dat je woning dus alleen een elektriciteitsaansluiting heeft. De energie en warmte die nodig is, wekt de woning zelf op middels een warmtepomp en zonnepanelen. Het is een logische keuze om energiebronnen die je maar één keer kunt gebruiken (aardgas) te vervangen voor oneindige energiebronnen (zon, wind, aardwarmte).

Energieneutraal

Energieneutraal betekent in Goudplevier dat je eigen woning het gebouw-gebonden energieverbruik, zoals bijvoorbeeld verwarming, ventilatie, warm tapwater en verlichting op jaarbasis zelf duurzaam opwekt.

Nog stapje verder? Kies Nul op de Meter!

De woningen van Goudplevier zijn voorbereid om nog een stapje verder te gaan in duurzaamheid; Nul op de Meter.

Bij een Nul op de Meter woning wordt naast je gebouwgebonden verbruik ook het energieverbruik van huishoudelijke apparaten gecompenseerd door de levering van duurzame energie (extra zonnepanelen op je dak). Een energierekening is dan verleden tijd!

Salderingsregeling

De huidige salderingsregeling – waarbij kortgezegd stroom die je aan het elektriciteitsnet levert hetzelfde bedrag oplevert als stroom die je uit het net haalt – wordt de komende jaren omgebouwd naar een andere regeling: de terugleversubsidie. De periode 2020 – 2023 vormt een overgangsperiode. Hoe de terugleversubsidie er precies uit gaat zien is op dit moment nog niet bekend. Minister Wiebes heeft wel toegezegd dat de eigenaren van zonnepanelen er door deze wijziging niet op achteruit zullen gaan. Uitgangspunt blijft een terugverdientijd van 7 jaar voor pv-panelen.

Bovenstaande rekensommen zijn gebaseerd op de huidige salderingsregeling. Het is mogelijk dat door overgang naar de terugleversubsidie het kostenplaatje er net iets anders uit gaat zien.

Extra financieringsruimte?

Omdat je energierekening (gedeeltelijk) wegvalt zijn je maandlasten lager dan bij een normale nieuwbouwwoning.

Om deze reden bieden hypotheekverstrekkers je extra financieringsruimte. In 2018 gaat het om een bedrag tot € 25.000. Daarnaast is het bij enkele banken ook mogelijk om korting te krijgen op de rente van je hypotheek. We raden je aan om dit zelf aan de orde te brengen bij het hypotheekgesprek, niet elke verstrekker noemt het uit zichzelf. 

Duurzaam watergebruik

Je zou het misschien niet zeggen, maar afvalwater bevat veel nuttige stoffen en energie! 

Daarom kiest de gemeente Groningen in Reitdiep voor een andere wijze van het afvoeren van het afvalwater. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het zogenaamde zwarte water (toilet) en het grijswater (douche, gootsteen, wasmachine). Het zwarte water wordt samen met organisch keukenafval ingezameld. Hiervoor legt de gemeente in Reitdiep fase 3 een vacuümsysteem aan.
Hiervoor zijn vacuümtoiletten nodig en een vermaler voor organisch afval in de keuken. Het zwarte water wordt centraal verzameld en regelmatig opgepompt en vervolgens vergist in de installatie in Garmerwolde. Zo levert het energie! Het grijze afvalwater wordt in de groene wijkrand (wilgenvelden) verwerkt met natuurlijke filters. Deze wilgenvelden filteren het water zover dat het in het oppervlaktewater kan worden geloosd. De kwaliteit van dit water wordt streng gecontroleerd door het Waterschap.